Eendracht Gerechtsdeurwaarders
Advocatuur

De advocatuur bedienen is voor ons veel meer dan alleen het verrichten van ambtshandelingen. Uw succes is mede afhankelijk van de wijze waarop wij als gerechtsdeurwaarder voor u optreden. U wilt uitsluitend samenwerken met specialisten. Met gerechtsdeurwaarders die met passie voor het vak tot het uiterste voor u gaan. Hierbij bieden wij u meerwaarde. U wilt geen callcenter, maar rechtstreeks een deskundige aan de lijn.

Dat is ook de reden dat wij voor onze vaste opdrachtgevers 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn voor spoedeisende opdrachten, voor bijvoorbeeld een conservatoir beslag, een akte van constatering of een ‘laatste dag’ exploot. Onze reguliere klanten kunnen beschikken over de mobiele telefoonnummers van onze deurwaarders. Na uitvoer van uw opdracht, ontvangt u naast een digitaal exemplaar van de betekende stukken, het origineel en de nota per post.
Losse opdracht
Soms is het aanleggen van een dossier niet nodig en wilt u ons slechts eenmalig of incidenteel inschakelen, terwijl u zelf zorgt voor de inhoudelijke afhandeling. Dan spreken wij van een losse opdracht. Eendracht Gerechtsdeurwaarders beschikt tevens over een netwerk van op kwaliteit geselecteerde collega’s, zodat uw losse opdrachten die uit meerdere ambtshandelingen bestaan en die deels buiten ons werkgebied vallen ook bij ons kunt aanleveren. Hierdoor kunt u ervan verzekerd zijn dat al uw opdrachten vanuit een deskundig aanspreekpunt met gelijke inzet en kwaliteit worden behandeld. De kosten voor het verrichten van alleen ambtshandelingen zijn in overeenstemming met het jaarlijks vastgestelde BTAG-tarief. Voor het aanleveren van stukken m.b.t. uw opdracht verwijzen wij u naar onze pagina “Digitaal loket”.

De (BTAG) tarieven vindt u op onze pagina "Digitaal loket". Hier vindt u eveneens het termijnenoverzicht.

Executie
Na de betekening van een titel wordt helaas niet altijd direct aan de veroordeling voldaan. Eendracht Gerechtsdeurwaarders biedt u tevens de mogelijkheid om ons de titel als executiedossier in behandeling te geven. Dat betekent dat Eendracht Gerechtsdeurwaarders alle executiehandelingen die nodig zijn om voldoening af te dwingen voor u verricht. Met als voordeel dat u het dossier niet tot nauwelijks hoeft te behandelen. Wij houden u dan regelmatig op de hoogte van de voortgang.