Eendracht Gerechtsdeurwaarders
Diensten

Incasso
Een optimaal debiteurenbeheer verkleint niet alleen uw financiƫle risico's, het verbetert ook structureel het contact met uw klanten en is dus bij uitstek een onderdeel van uw "customer service".

Zodra de overeenkomst met uw klant is gesloten, is een tijdige en correcte levering van uw product of dienst van groot belang. Daartegenover staat een tijdige betaling van de factuur door uw klant. Vaak blijkt dat klanten hun eigen condities hanteren, terwijl er vooraf duidelijke afspraken met hen zijn gemaakt.

Onze incassospecialisten zorgen ervoor dat de incassoprocedure zo snel mogelijk verloopt. Wij richten ons volledig op het doel uw vordering in der minne te incasseren.
Gerechtelijk
Bij non-betaling richten wij ons op het verkrijgen van een vonnis waarin uw gelijk is bewezen. Wij begeleiden de procedure teneinde zo vlot mogelijk een vonnis te verkrijgen.

Executie
Het tonen van een vonnis waarin de rechter de vordering toewijst, is meestal voldoende om een debiteur tot betaling te bewegen. Indien dit niet gebeurt, kunnen wij het vonnis executeren. Een vakterm wat betekent: uitvoeren wat er in het vonnis staat door middel van beslaglegging op vermogensbestanddelen van de schuldenaar.