Eendracht Gerechtsdeurwaarders
Over ons

Visie
Op rechtvaardig en efficiënte wijze de opdrachtgever ontnemen van het debiteurenrisico zodat deze zich volledig kan focussen op haar core business.

Missie
Uitgroeien tot een serieuze creditmanagementorganisatie die zich kan meten aan de grote spelers op de markt, echter met behoud van kwaliteit en bestaande relaties. Transparant, daadkrachtig, innovatief, empathisch én maatschappelijk verantwoord zijn daarbij de kernwoorden. Een organisatie die beschikt over een goed opgeleid team van medewerkers, welke continue worden getraind bij veranderingen in wet- en regelgeving. Een team van (toegevoegd-) gerechtsdeurwaarders staat garant voor een landelijke dekking. Als innovator een voortrekkersrol innemen binnen de beroepsgroep, zowel in het voortraject als in het executietraject.
Ondernemen
Ondernemen is in onze visie een activiteit die in partnerschap gebeurt. Bij Eendracht Gerechtsdeurwaarders staat het bouwen van sterke relaties centraal. Ondernemen betekent voor ons continu openstaan voor nieuwe marktontwikkelingen en het nemen van een voortrekkersrol.

Maatschappelijk verantwoord
Eendracht Gerechtsdeurwaarders is zich bewust dat haar werkzaamheden grote invloed hebben op de financiële situatie van haar debiteuren en houdt zich intensief bezig met de schuldenproblematiek. Zo nodig biedt zij hulp of verwijst door naar hulpverlenende instanties.

Werkwijze
Een gerechtsdeurwaarder is de enige juridische dienstverlener die alle drie de disciplines van het incassotraject mag uitvoeren. Het gaat dan om het aanmanen van de schuldenaar, het procederen voor de rechtbank en het uitvoeren van het vonnis. Kortom, het complete incassotraject is bij ons in betrouwbare en deskundige handen!

Wat doen wij?
Gerechtsdeurwaarders worden door de kroon benoemd en nemen daarmee een bijzondere positie in. Als openbaar ambtenaar voert de gerechtsdeurwaarder taken uit die bij wet aan hem toegewezen zijn. Zulke wettelijke taken zijn bijvoorbeeld: het dagvaarden van personen of bedrijven voor de rechter, het opmaken van akten, het betekenen van juridische stukken en het ten uitvoer leggen van vonnissen en andere zgn. executoriale titels.